وایر باندینگ
سیم های مورد استفاده در BW:
  • آلومینیوم
  • مس
  • نقره
  • طلا
قطر سیم ها از ۱۵ میکرون تا چندصد میکرومتر برای کاربردهای انرزی بالا

روش های باندینگ وایر : باندینگترموسونیک آلتراسونیک و باندینگفشاری حرارتی میباشد .
 انواع بوندینگها باندنیگتوپی وباندینگگوِه ای  می باشد
برچسب ها